Stichting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek

Wij hopen jullie ook dit jaar weer te verwelkomen tijdens hét dorpsfeest van Wilp-Achterhoek op 16 – 17 – 18 juni 2023!

‘Kom jij met ons een feestje vieren?!’

Vrijdag 16 juni 2023

18.00 uur Vogelschieten Jeugd
20.00 uur Vogelschieten Volwassenen
21.00 uur Feest in de tent met Livin Room

Zaterdag 17 juni 2023

11.00 uur Magische poppenkast
12.00 uur Uitzwaaien TrekkerToertocht
13.00 uur Start betoverende kindermiddag
15.00 uur Workshop van start + Gametent is geopend
16.00 uur Terugkomst Trekkers + Borrelen tijdens het borreluurtje
21.00 uur Feestavond met DJ Yannick en LEAD

Zondag 18 juni 2023

11.00 uur Optreden Mondolia
15.00 uur Spektakel de Alleskunner Kids
15.00 uur Optreden Music-on-demand
16.00 uur de Alleskunner Volwassenen
18.00 uur Dennis Wiltink + DJ Wesley

Over ons

Wil je, je aanmelden als vrijwilliger of heb je een andere vraag ?
stuur dan een mail naar: info@dorpsfeestwilpachterhoek.nl
of neem contact met ons op via onze facebookpagina.

Stichting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80, 7384 DB, Wilp-Achterhoek
KVK : 08110868

Het bestuur van stichting dorpsfeest Wilp-Achterhoek bestaat uit de volgende mensen:

Raimond Borgonjen (Voorzitter)
Marloes Bonhof (Penningmeester)
Erna Noordam
Jan Mensink
Tirza Lieftink
Michael de Graaf
Saskia Tijhuis

Huisregelement

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementen locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het evenemententerrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Algemeen

Dorpsfeest Wilp Achterhoek dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden op locatie.
Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.

Diefstal en verlies

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Dorpsfeest Wilp Achterhoek is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto/fiets.

EHBO

Op het festivalterrein is een  EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische aangelegenheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Foto, video en geluidsopnamen

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Het is verboden het evenement met het volgende te betreden:

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis) dieren, voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten of uitingen, slag, steek, vuur of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen. Het is verboden handel te drijven op en rondom het evenement terrein zonder toestemming van de organisatie.

Leeftijd

Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, wanneer hier om wordt gevraagd, word je mogelijk geweigerd tot het evenement.

Munten

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangeschafte munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Toegang

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden allereerst gewaarschuwd, bij een tweede constatering van het terrein verwijderd.

Om deel te nemen aan de trekkertoertocht en/of toegang te krijgen in de tent op de zaterdagavond
dien je in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een medewerker van de organisatie. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.